Fyrreparkens Beboerforening

Stiftet den 14. marts 2012

Formål:

At virke til fremme af sammenhold og styrkelse af socialt fællesskab blandt beboerne i Fyrreparken.

At varetage beboernes interesser i alle forhold omfattet af foreningens vedtægter.

At være beboernes talerør i forbindelse hermed.

Medlemmer:

Alle beboere med adresse i Fyrreparken kan optages som medlemmer. Ét husnummer svarer til et medlemskab.

Ønske om medlemskab fremsættes over for et af bestyrelsens medlemmer.

Alle spørgsmål vedrørende foreningens virke kan rettes til et af bestyrelsens medlemmer.