ÆNDRET VIGEPLIGT VED UDKØRSEL FRA VENDEPLADSER ('runder')

Vær opmærksom på, at der nu er malet 'hajtænder' ved udkørslerne fra vendepladserne ('runderne') i Fyrreparken. Det betyder, at der nu er

UBETINGET VIGEPLIGT

for trafikanter, som fra vendepladserne kører ud på den gennemgående vej.

Ændringen er resultatet af en længere dialog, som beboerforeningens bestyrelse har haft med det kommunale vejvæsen om forbedring af trafiksikkerheden i området.