Kontingentopkrævning 2017

På generalforsamlingen den 14. marts 2017 godkendtes bestyrelsens forslag til kontingent for 2017.

Kontingentet udgør kr. 150,00 pr. husstand

og er uændret i forhold til 2016 og tidligere.

Beløbet bedes venligst indbetalt på beboerforeningens konto nr. 7261 1118489 senest den 15. maj 2017.

Ved betaling via din/jeres netbank bedes husnummer og navn anført i tekstfeltet, så vi kan se, hvem indbetaleren er.

Har du/I ikke netbank, så bed dit pengeinstitut om at overføre beløbet, eller kontakt gerne et af bestyrelsesmedlemmerne, hvis du/I foretrækker at betale kontant. Bestyrelsesmedlemmerne kan ses her på foreningens hjemmeside.