Generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Fyrreparkens Beboerforening

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.00

i Allingåbroskolens indskolingsfløj.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 3 stk. 3.

På valg til bestyrelsen:

Bent Kondrup Jensen

Kim Bjerg

På valg som suppleant:

Ingen

På valg som revisor:

Ingen

På valg som revisorsuppleant:

Ingen   

Foreningen er vært ved et lettere traktement.

Venlig hilsen

Bestyrelsen