Beboerforeningen besøgte Meta-Plast

Den 27. februar var beboerforeningen på besøg hos Röchling Meta-Plast A/S.

De 25 deltagere i arrangementet blev modtaget og budt velkommen af Paul Busk Jensen, som levende fortalte bl.a. om overvejelserne forud for virksomhedens etablering herunder baggrunden for valget af placeringen i Allingåbro. Senere kom Paul Busk Jensen ind på baggrunden for etableringen af filial i Letland og her mødet med en meget anderledes arbejdsmarkedskultur.

Endvidere fortalte han om intense forhandlinger med den tyske samarbejdspartner Röchling i forbindelse med den tyske stor-koncerns overtagelse af Meta-Plast A/S. I dag er det Paul Busk Jensens søn, Martin, som er administrerende direktør i `Röchling Meta-Plast A/S, som virksomheden nu officielt hedder. Paul Busk Jensen fortæller, at han nu selv nærmest har en funktion som seniorkonsulent med frie hænder og muligheder for selv at tilrettelægge sine arbejdsområder.

Herefter viste Paul Busk Jensen rundt på fabrikken, som bl.a. producerer komponenter i plast til vindmølleindustrien. Der arbejdes i døgndrift, så der var rig lejlighed til at bese og følge produktionen og tale med de travle medarbejdere, hvoraf der i Allingåbro beskæftiges ca. 35. De oprindelige bygninger – produktions- og lagerhaller m.v. er udvidet betydeligt i flere tempi. 
Aftenen sluttede med kaffe og kage i virksomhedens kantine, hvor Paul Busk Jensen beredvilligt svarede på spørgsmål om virksomheden.