Generalforsamling 2020

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

 Fyrreparkens Beboerforening

 Torsdag den 27. august 2020 kl. 19.00

 i Allingåbroskolens indskolingsfløj.

    Dagsorden i henhold til vedtægternes § 3 stk. 3.

På valg til bestyrelsen:

 Janni Staack Thygesen

  Gudrun Græsborg

 Frank Gregersen

På valg som suppleant:

Erik Jensen

 På valg som revisor:

  Hans Jørgen Nielsen

        På valg som revisorsuppleant:

  Kristen Græsborg

              Der er ikke noget traktement, men foreningen er vært ved en forfriskning.

 Venlig hilsen

 Bestyrelsen

Vi følger naturligvis myndighedernes råd og vejledninger/påbud for at mindske risikoen for spredning af Corona-virus - bl.a. krav til afstand, håndhygiejne, adgang til håndsprit m.v.