Pilotprojekt om nedsivning af overfladevand i Fyrreparken

Alle ejendomme med nr. 9 – 16 har nu fået etableret faskiner eller anden tilsvarende løsning til nedsivning af regnvand på egen grund, så regnvandet ikke længere ledes til det énstrengede kloaksystem.

En del af projektet består af udskiftning af vendepladsens gamle kloakledning. Det er entreprenørvirksomheden Danjord A/S, som udfører det ret omfattende arbejde med opgravning og udskiftning af de gamle udtjente betonkloakrør med nye rør af plast og få dem tilkoblet ejendommenes stikledninger og hovedkloakken i den gennemgående vej. Formand Martin Krogh Boje fra Danjord fortæller, at arbejdet forventes færdig omkring 1. marts. Ny asfaltbelægning forventes tidligst til foråret.

Klik på fanen Pilotprojekt og læs mere om projektet om nedsivning af overfladevand i Fyrreparken.

Et par billeder med Danjords store gravemaskiner i gang med arbejdet.

Faskinerne anbringes i kæmpehul udgravet i 'vores' plæne.

De gamle betonkloakrør er udskiftet med nye PVC-rør, og der er nu gravet et kæmpe hul i 'plænen' for at gøre plads til faskiner til opsamling af overfladevand fra vejen. Danjords store gravemaskine placerer forsigtigt faskinerne i hullet, hvor folkene gør klar til montering.

 • Der arbejdes med montering

  Mon vores flagstang bliver stående?

 • Faskiner klar til montering

  Det er lige nu vanskeligt at forestille sig, at der igen kan holdes sommerfest her.

 • Frosten stopper projektet - både flagstang og parklampe 'overlevede' gravearbejdet

  10.02.2021: Frosten har stoppet kloakprojektet midlertidigt; men heldigvis nåede folkene fra Danjord at få monteret alle faskinerne og vigtigt: at få dækket kæmpehullet. Nu venter vi så (også) på bedre vejr.....

 • Det store materiel

  04.03.2021: Det er det store materiel, der tages i brug, når Danjord skal have bortkørt overskudsjorden fra gravearbejdet.

 • Udgravning til regnvandsbed

  04.03.2021: Nu er arealet planeret, og der er gravet en lille fordybning til regnvandsbed. Når vejret bliver varmere, skal der sås græs, og plænearealet retableres. Sommerfesten er reddet.....

 • Nye vandrør

  07.03.2021: UPS! AquaDjurs har besluttet at udskifte vandrørene, der forsyner ejendommene nr. 13 - 16 med vand. Arbejdet (gravearbejdet) påbegyndes i uge 10. Heldigvis er der ikke lagt ny asfalt endnu.....

Der skal gode kræfter til at løfte sådan en jernplade.....

12.03.2021: Med sådan en jernplade som bro er det sikkert at bevæge sig over udgravningen.

 • Mon det er en voldgrav?

  12.03.2021:
  Nej, det er udgravning i forbindelse med nedlægning af de nye plastvandrør - her med stikledning til nr. 13-14-15.

 • Sikker færdsel over udgravningen

  12.03.2021:
  Folkene fra Danjord, som udfører arbejdet på vegne af AquaDjurs, er omhyggelige med at sikre, at beboerne kan færdes sikkert til og fra ejendommene, medens arbejdet pågår.

 • Ny aktør på banen.....

  20.05.2021:
  Den opmærksomme læser husker, at vores pilotprojekt primært drejede sig om separering af spildevand. Senere kom AquaDjurs på banen og ville gerne udskifte nogle vandrør. Vi hørte også om, at Allingåbro Varmeværk kunne tænke sig at udskifte et stykke hovedledning og en enkelt stikledning. Vores tålmodighed blev noget udfordret af, at varmeværket skulle koordinere andre opgaver og derfor ikke kunne igangsætte så hurtigt, som vi kunne ønske, så vi kunne få lagt ny asfalt på.
  Men nu er vi i gang igen og glæder os til at få projektet afsluttet.

 • Løgstør-rørene er klar til montering......

  20.05.2021:
  Fjernvarmerørene fra Løgstør ligger klar til at blive lagt i de udgravede kanaler og svejset sammen. Det er folk fra Entreprenørfirmaet Erik Pedersen A/S, Ørsted, som udfører gravearbejdet.

 • Skraldespande klar til afhentning

  20.05.2021:
  I de perioder, hvor gravearbejdet har pågået, har der ikke været adgang for kørende trafik på vendepladsen. F.eks. har det ikke været muligt for skraldemændene at afhente og tømme skraldespande. Heldigvis har beboerne selv ved indbyrdes hjælpsomhed taklet denne lille hurdle, så skraldemændene nemt kunne komme til spandene.

 • Løgstørrørene monteres

  Ultimo maj 2021:
  Allingåbro Fjernvarme har engageret HSM Industries fra Grenå til at montere Løgstørrørene i kanaler, som Entreprenørfirmaet Erik Pedersen A/S fra Ørsted har gravet. Yderst kompetente folk fra begge firmaer.

 • Ny stikledning til nr. 13

  Ultimo maj 2021:
  Fjernvarmeværket havde besluttet, at ejendommen Fyrreparken 13 skulle have udskiftet sin gamle stikledning fra midten af 60'erne. Ledningen var ikke utæt; det var udelukkende for at udvise rettidig omhu, når man nu var i gang med gravearbejdet.

 • Ny stikledning til nr. 13

  Primo juni 2021:
  Så blev der ellers gravet kanal til den nye stikledning ind igennem ejendommens græsplæne og flisebelægning. Uden den store begejstring fra grundejeren.

 • Nu ventes der kun på den nye asfalt

  11.06.2021:
  Alle udgravninger er nu tildækket og planeret, og der er gjort klar til den nye asfaltbelægning.

 • Ny asfalt er lagt ud

  16.06.2021:
  Nu kan beboerne i runden endelig glæde sig. Det ser rigtig fint ud med den nye asfaltbelægning.

 • 6 måneders besværligheder er overstået........

  17.06.2021:
  Der er nu fejet, plæne og regnvandsbassin er revet grundigt igennem, og der er sået nyt græs.
  Et projekt, der var oplyst at skulle vare 2-3 uger; men som kom til at vare et halvt år, er nu slut.