Generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

Fyrreparkens Beboerforening

Torsdag den 10. juni 2021 kl. 19.00

i Allingåbroskolens indskolingsfløj.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 3 stk. 3.

På valg til bestyrelsen:

Bent Kondrup Jensen

Kim Bjerg

På valg som suppleant:

Ingen

På valg som revisor:

Ingen

På valg som revisorsuppleant:

Ingen

Foreningen er vært ved et beskedent traktement og en forfriskning.

Umiddelbart efter generalforsamlingen inviterer AquaDjurs og Ingeniørfirmaet NIRAS til orienteringsmøde om den foretagne kloaksanering og Fyrreparken 9-16 og videreførelse af projektet. Nærmere oplysning herom følger.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Vi følger naturligvis myndighedernes råd og vejledninger/påbud. Der skal bæres mundbind eller visir, indtil man har indtaget sin plads i lokalet, eller hvis man forlader sin plads og bevæger sig omkring. Det er endvidere et krav, at der kan fremvises et gyldigt coronapas.